Domeniul industrial

Domeniul industrial

Instalare, montare, mentenanţă, verificare, întreţinere, reparare și service, măsurari, consultanță, dezafectare, import, furnizare și expert, training și servicii de expert


 • Lucrări de întreținere și service la echipamente ce conțin surse de radiații
 • Instalare, montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor cu surse radioactive
 • Verificări tehnice periodice Conform reglementarilor și a legilor nucleare în vigoare
 • Măsurători radiometrice de arie Conform reglementărilor și a legilor nucleare în vigoare
 • Măsurări dozimetrice
 • Determinări ale contaminării radioactive nefixate
 • Decontaminări ale suparafețelor și spațiilor afectate
 • Asigurarea de aparatură dozimetrică în vederea lucrului cu surse de radiații în afara Unității Nucleare
 • Dezafectarea și tratarea ca deșeu radioactiv a echipamentelor cu surse de radiații
 • Transportul de surse radioactive cu mijloace de transport autorizate
 • Importuri, furnizări și exporturi de echipamente ce conțin surse radioactive
 • Transportul echipamentelor cu mijloace de transport autorizate
 • Servicii de Expert acreditat pentru toate domeniile și practicile industriale
 • Consultant și training specializat în vederea utilizării echipamentelor din domeniul nuclear

Contact

Noi oferim cea mai bună valoare pentru clienții noștri prin rafinarea continuă a proceselor noastre și structura costurilor.

CONTROL NEDISTRUCTIV

Modalitatea de examinare a rezistenței unei structuri sau piese fără a fi necesară demontarea ori distrugerea acesteia. Autorizări: ISCIR; SREN; ASME


Control nedistructiv cu Lichide penetrante (LP)

Examinarea cu lichide penetrante (PT) constă în aplicarea pe suprafața supusă controlului a unui lichid cu bune calități de penetrare în discontinuitățile superficiale și evidentierea lor prin contrast cu ajutorului unui developant. Aceasta examinare pune în evidență discontinuitățile deschise la suprafată cum sunt pori, fisuri, suprapuneri, crestături marginale, exfolieri, cratere, nepatrunderi, etc. Examinarea se poate face pentru toate tipurile de materiale solide cu rugozitate corespunzatoare, metalice sau nemetalice

Echipamente: Bloc P1, Luxmetru, UV-metru , Termometru


Tratamente termice

Tratamentul Termic este un proces tehnologic în urma căruia materialul unui produs dobandește noi proprietăți. Acest proces se realizează în trei etape care se desfasoară succesiv: Încălzirea, Menținerea și Racirea. Toate aceste trei etape se realizează treptat până la o anumită temperatură care se calculează în funcție de componența materialului produsului ce urmează a fi supus tratamentului termic.

Echipamente: Transformator, Unitate de tratament termic alimentată la rețea, Programatoare temperatură, Înregistratoare de temperatură, Dispozitiv de sudat termocuple, Rezistori electrici, Accesorii diverse ( cablu compensatie;cabluri alimentare rezistori, etc.), Autoutilitara amenajata petru tratamente termice


Control nedistructiv prin examinare vizuală

Examinarea vizuală (VT) consta în verificarea vizuală a produsului sau a zonei de controlat. Astfel se urmarește prezența discontinuităților de suprafață, a erorilor tehnologice, a stării suprafețelor și a produsului în general, etc. Pe baza indiciilor furnizate de această examinare se pot face presupuneri logice despre erorile din tehnologia de fabricație, despre tipul și densitatea discontinuităților aflate în interior. Aceasta examinare se folosește inaintea oricaror operatii tehnologice și înaintea tuturor examinărilor nedistructive.

Echipamente: Șubler, Ruletă, Lupă, Endoscop, Subler sudură


Control nedistructiv cu Ultrasunete (US)

Examinarea cu ultrasunete (UT) se bazează pe legile de propagare, reflexie și de refracție a ultrasunetelor la întâlnirea lor cu discontinuitățile din material. Ultrasunetele sunt emise și recepționate, prin reflexie de la discontinuități, cu traductori (palpatori). Semnalele reflectate se redau printr-un sistem de reprezentare amplitudine-distanță (timp). Se pot evidenția majoritatea discontinuităților aflate în interiorul materialului. Examinarea se aplică diverselor materiale metalice și nemetalice.

Echipamente: Aparat US PHASOR XS, Aparat de măsurat grosimi – DM5 și USMGO, Bloc etalon A1,A2,A3, Blocuri referință


Control nedistructiv cu Pulberi magnetice (PM)

Examinarea cu pulberi magnetice constă în interpretarea liniilor de câmp magnetic creat prin magnetizarea piesei sau a zonei de controlat. Evidențierea campului magnetic se face cu pulberi magnetice uscate sau în suspensie. Aceasta examinare pune în evidență discontinuitățile deschise la suprafață și cele închise dar aflate în imediata vecinatate a suprafeței pana la o adâncime uzuală de 3-4 mm. Examinarea se aplică materialelor feromagnetice cu o rugozitate corespunzătoare

Echipamente: Jug magnetic CA si CC, Luxmetru, UV-metru, Spray-uri: Fluorescent și pulbere neagră, Lampa UV, Etalon berthold, Greutate etalon, Termometru


Control nedistructiv cu Generator de radiații X

Este o metodă de examinare nedistructivă folosită pentru detectarea volumetrică a discontinuităţilor în materiale şi suduri. Aceasta foloseşte radiaţiile penetrante şi are totodată, ca suport pentru înregistrare, filme radiografice.

Echipamente: Generator de radiații X: YXPO 225, Negatoscop, Masina de developat, Densitometru


Control nedistructiv cu Instalații de gammadefectoscopie/gammgrafiere

Examinarea cu radiații penetrante (RT) are la bază fenomenul fizic de atenuare a fascicolelor de radiașii X sau GAMMA la traversarea lor prin materialele înconjurătoare. Aceste radiații, la iesirea din materialul de controlat, impresionează un film radiografic în mod diferit in zonele cu discontinuități față de restul materialului. Aceasata examinare este complexă din punct de vedere al protecției muncii. Se pot evidenția majoritatea discontinuităților aflate în interiorul materialului. Examinarea se aplică uzual materialelor metalice.

Echipamente: Instalații de gammadefectoscopie/gammgrafiere: GammaMat SE; GammaMat TSI-3/1; OSERIX RID Se4P, Negatoscop, Mașina de developat, Densitometru, Scara etalon densitate


Contact

CONTROL DISTRUCTIV

Modalitatea de examinare a rezistenței unei structuri sau piese ce necesită distrugerea acesteia. Autorizări: ISCIR


Măsurători durități materiale

Metodă prin care se realizează acest tip de încercări, constă în imprimarea unei bile de diametru prescris, perpendicular pe suprafata piesei de incercat. Bila utilizată ca penetrator trebuie să aibă o duritate cu cel putin 70% mai mare decât duritatea materialului incercat. Instrumentul folosit pentru realizarea acestui proces se numește durometru.


Analiza chimică

Analiza chimică este un proces tehnologic prin care se indentifică elementele chimice din compoziția unui material și cantitatea în care aceste sunt prezente în compoziția materialului. Acest proces tehnologic se realizează cu ajutorul unui spectometru de masă sau portabil.


Contact

SUNTEM CEI MAI BUNI ȘI NE ANGAJĂM SĂ FACEM ÎNTOTDEAUNA TOT CE ESTE MAI BUN.

Intră în contact cu noi!

Vrei să intri în contact cu DyomedicaCND?
Apasă pe butonul de mai jos și vezi datele de contact.


0344802355 office@dyomedicacnd.ro